Dana 8. lipnja 2020. godine održano je predstavljanje Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske svim zainteresiranim poljoprivrednicima.

Samu prezentaciju možete preuzeti klikom na poveznicu: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Nakon prezentacije postavljana su pitanja koja možete također vidjeti u nastavku teksta. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi Javnog natječaja, svoj upit možete poslati na mail opcina-legrad@kc.t-com.hr ili ubaciti u poštanski sandučić Općine Legrad. Sva postavljena pitanja i odgovori biti će objavljeni na web stranici Općine Legrad.

Pitanja i odgovori

1. Treba li za se za svaku česticu za koju se dostavlja ponuda ispunjavati i gospodarski program?

Da, za svaku pojedinu katastarsku česticu koja je predmet mora se dostaviti ponuđena cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.

2. Na koliko se godina poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske daje u zakup?

Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog natječaja daje se u zakup na rok od  godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

3. Ako osoba ima pravo prvenstva ali netko drugi da višu ponudu za česticu, tko ima pravo prvenstva?

Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

4. Ako ponuditelj daje ponudu za tablu, mora li dati ponudu za sve čestice navedene u toj tabli?

Da, ako ponuditelj daje ponudu za tablu, mora dati ponudu za sve čestice unutar te table. Ne može se dati ponuda za zasebne katastarske čestice koje su navedene unutar table.

5. Imaju li pravo prvenstva podnositelji ponuda koji imaju prebivalište na području Općine Legrad?

Da, fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području općine Legrad najmanje tri godine do objave javnog natječaja imaju pravo prvenstva na javnom natječaju. Ako nema dovoljno zainteresiranih s područja općine Legrad, poljoprivredno zemljište mogu dobiti i oni koji nemaju prebivalište na području općine Legrad.

6. Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 25,00 ha, znači li to da ako već imam u zakupu 10 ha državnog poljoprivrednog zemljišta da mogu na ovom natječaju dobiti samo 15 ha?

Ne, tko je od prije u zakupu državnog zemljišta može dobiti u zakup 25 ha, bez obzira na to koliko ha ima već u zakupu (ako se već ima 30 ha u zakupu, sada može dobiti još maksimalno 25 ha).

7. Moraju li se u obrascu gospodarskog programa pod "opis gospodarstva" upisati poljoprivredne površine koje su u vlasništvu RepublikeHrvatske ili sve poljoprivredne površine koje gospodarstvo ima u zakupu?

Upisuje se cjelokupno zemljište u zakupu, a može se prikazati odvojeno državno zemljište u zakupu i privatno zemljište u zakupu. Isto se prikazuje u ukupnim površinama.

8. Upisuje li se u obrascu "Ponuda" u tablici u stupcu "Redni broj" redni broj pod kojim je navedena čestica ili PTC upisana u tablicu popisa čestica u natječaju ili se upisuje redni broj čestice za koju se podnosi ponuda?

U stupac "Redni broj" upisuje se redni broj čestice iz tablice pod kojim je ona upisana u Javnom natječaju.

9. U točci XIV. teksta natječaja navedeno je da je potrebno, uz ponudu, priložiti i pismo namjere od banke za površinu veću od 10 ha, ukoliko se radi o zemljištu koje trenutno nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje (obraslo višegodišnjim raslinjem i slično). Treba li to pismo namjere poslati odmah s dokumentima kod same prijave ili tek po odobrenju i na koji iznos bude prihvaćen?

Pismo namjere se podnosi s ponudom kako je navedeno u točci XIV. Javnog natječaja i na iznos ponuđene visine zakupnine za tu česticu.

10. U obaveznim dokumentima potrebna je Potvrda Općine Legrad o podmirenim obavezama s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Ukoliko do sada podnositelj prijave nije imao zakup na području Općine Legrad, je li ta potvrda potrebna?

Potvrda Općine Legrad o podmirenim obavezama s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države je obavezna bez obzira ima li podnositelj prijave zakup u našem području ili ne.

Comments are disabled.