LEKOM GRAD d.o.o. otvara fotografski natječaj za otkup autorskih prava na fotografije u svrhu izrade razglednica te poziva sve zainteresirane sudionike da se uključe i pošalju svoje fotografije ušća Mure i Drave, Šoderice, ornitološkog rezervata Velikog Pažuta i ostalih motiva specifičnih za Općinu Legrad.

Fotografije mogu uključivati prirodu, tradiciju, kulturnu baštinu, poljoprivredu, turizam, građevine i ostale kategorije koje na najbolji način mogu prikazati ljepotu općine Legrad.

Natječaj je otvoren od 5. ožujka 2021. godine do 5. travnja 2021. godine.

Pozivaju se sudionici da pošalju svoju vlastitu interpretaciju zadane teme, a najvažniji uvjet je da poslane fotografije obuhvaćaju  područje općine Legrad, Drave, Mure, ušća, jezera Šoderice, ornitološkog rezervata Velikog Pažuta i ostalih prepoznatljivih motiva.

Pristigle fotografije koristiti će se u svrhu promocije i jačanja prepoznatljivosti općine Legrad izradom razglednica na kojima će biti navedeno ime autora fotografije.

Sudionici natječaja mogu biti sve osobe koje se amaterski ili profesionalno bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, starije od 18 godina, a svaki sudionik ima pravo poslati 3 fotografije.

Fotografije se šalju na adresu elektroničke pošte lekomgrad@gmail.com s naznakom lokacije na kojoj je fotografija snimljena, imenom, prezimenom i adresom autora, godinom rođenja, adresom elektroničke pošte te brojem telefona. Propisana veličina fotografije je min. 2000 px po širini. Prijavljene fotografije moraju biti u JPG ili JPEG formatu.

Autori/ice nagrađenih fotografija biti će zamoljeni/e dostaviti ih u punoj rezoluciji. Obrada fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Četiri odabrane fotografije biti će otkupljene od autora u iznosu od 1.000,00 kuna te biti korištene za izradu razglednica. Ime autora će biti navedeno na pozadini razglednice. Sva autorska prava na ostale poslane fotografije ostaju u vlasništvu autora, ali Općina Legrad zadržava pravo korištenja svih prijavljenih fotografija, te se obvezuje da će prilikom objavljivanja svih prijavljenih fotografija u tiskanom i elektronskom izdanju, fotografije potpisivati imenom i prezimenom autora.

 

Comments are disabled.