U petak, 1. travanja počeo je program Pomoć zajednici. Program je pokrenula Općina Legrad u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Cilj programa je zaposliti 6 žena koje će se brinuti o starijim i nemoćnim osobama na području Općine Legrad, a trajanje projekta zamišljeno je od 1. travanja do 30. rujna 2016. godine. Molimo sve starije osobe iznad 65 godina kojima je potrebna pomoć da se jave u Općinu Legrad kako bi njim dodjelili osobu o kojoj će se brinuti.

 

Comments are disabled.