Općina Legrad je temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske svrstana u potpomognuta područja Hrvatske definiranih prema indeksu razvijenosti. Temeljem toga mještani Općine Legrad mogu podnijeti dobrovoljnu poreznu prijavu i iskazati uvećani osobni odbitak u godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2014. godinu. Umjesto dosadašnjih 2.200,00 kn, osobni odbitak sada iznosi 2.700,00 kn.

 

„Kako ispuniti poreznu prijavu i ostvariti povrat poreza na osnovi prava na povećani ukupni osobni odbitak prikazano je na slijedećem primjeru:

Radnik s jednim uzdržavanim djetetom od svibnja 2014. koji se stanovnik općine razvrstane u II. skupinu razvijenosti u 2014. godini ima:

- od siječnja do travnja 2014. mjesečni osobni odbitak 2.700,00

- od svibnja do prosinca 2014. mjesečni osobni odbitak i odbitak za uzdržavanog člana 4.050,00 (što je umnožak osobnog odbitka i ukupnog faktora: 2.700,00 * 1,5).

Na godišnjoj razini to je 43.200,00 (2.700,00 * 1,0 *4 mjeseca) +(2.700,00 *1,5 * 8 mjeseci), umjesto 35.200,00 (2.200,00 *1,0 *4) + (2.200,00*1,5*8).

U poreznoj prijavi za navedeni primjer potrebno je na:

- stranicu 7. DOH obrasca u kolonu 4 upisati:

  • faktor 1,0 za mjesece od siječnja do travnja 2014 u kojima radnik ima samo osobni odbitak
  • faktor 1,5 za mjesece od svibnja do prosinca 2014. u kojima radnik ima osobni odbitak i odbitak za uzdržavanog člana

 - na stanicu 6. pod NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA upisati razlog podnošenja porezne prijave dobrovoljno ili obvezno uz kratko pojašnjenje.

Ukoliko dobrovoljno podnosite poreznu prijavu, svakako provjerite da li Vam se isplati, odnosno da li ostvarujete povrat.

U dobrovoljnoj poreznoj prijavi obvezni ste prikazati sve primitke koje ste ostvarili u godini za koju podnosite poreznu prijavu.

Uz poreznu prijavu koju ste dužni podnijeti najkasnije do 2.3.2015. u Poreznu upravu Koprivnica, obvezni ste dostaviti kopiju osobne iskaznice (kopija iskaznice treba i za odrasle uzdržavane članove) te napisati Izjavu kojom potvrđujete da živite u općini koja je svrstana u I. odnosno II. skupinu razvijenosti.

Ako stanovnik općine razvrstane u II. skupinu razvijenosti ima samo osobni odbitak, ostvaruje povrat poreza za porezni razred:

  • 12% --> 12% * 6.000,00 = 720,00 kn
  • 25%--> 25 % * 6.000,00 = 1.500,00 kn
  • 40%--> 40% * 6.000,00 = 2.400,00 kn

(razlika osobnog odbitka stanovnika općine razvrstane u skupinu II. => 32.400,00-26.400,00= 6.000,00 kn)“

 

Izvor: http://www.koprivnicki-bregi.hr/

Comments are disabled.