U Posebnom ornitološkom rezervatu Veliki Pažut za potrebe opažačke službe i inventarizacije svih vrsta ptica i divljači postavljena je osmatračnica. Prema propisima izgrađena je na rubu šume, na samoj obali rijeke Drave i pruža pogled prema novom ušću Mure u Dravu. Osmatračnica je postavljena u sklopu provođenja Programa zaštite divljači za Posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut za razdoblje 2012./2013. – 2021./2022. Desetogodišnje pravo upravljanja rezervatom dano je u ruke LU Kuna iz Legrada čiji lovočuvari redovno obilaze zaštićeno područje, vrše monitoring i provjeravaju je li sve u skladu sa zakonom. Uz legradske lovce i Općina Legrad obvezala se potpomagati zaštićeno područje te svake godine sufinancira upravljanje s 20.000,00 kn. Prema planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KKŽ-e u rezervatu se planira postaviti još nekoliko sličnih osmatračnica.

Comments are disabled.