Dana 15. lipnja 2020. godine je Općina Legrad potpisala s tri mlade obitelji Ugovor o dodjeli sredstava potpore za Mjeru 3. u sklopu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Legrad. Mjerom 3. se dodjeljuju potpore za kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju novog stambenog objekta odnosno kupnju stambenog objekta pogodnog za stanovanje.

Cilj je pomoći riješiti mladim ljudima stambeno pitanje i, imajući u vidu negativne demografske podatke, zadržati ih na području Općine Legrad. Više od 50 osoba je dosad konzumiralo poticaje Općine Legrad, bilo kod kupovine nekretnine na području općine ili kod adaptacije već kupljene nekretnine. Ove godine je izdvojeno 70.540,00 kn potpore no Prijava za korištenje sredstava po ovoj Mjeri može se podnijeti i dalje, najkasnije do 15.11.2020., ili do iskorištenja sredstava.

Comments are disabled.