Od ovog vikenda, na TRC Šoderici bit će povećan nadzor kontrole kršenja komunalnog reda, prvenstveno što se tiče kućnih ljubimaca. Komunalni redar vršit će nadzor po pitanju nedozvoljenog kupanja pasa, šetanje bez povodnika i skupljanje izmeta.

 

Člankom 51. Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“, broj 8/18 i 5/19), propisano je:

„Osobito se zabranjuje:

  • kupati pse i druge životinje u rijekama i jezerima kao i na mjestima koja se koriste kao javna kupališta i mjestima koja se koriste za sportski ribolov,
  • šetati psa po površinama koje su namijenjene za kupanje i boravak ljudi na otvorenom kao što su plaže uz rijeke i uz jezero Šoderica, za vrijeme trajanja turističke sezone,
  • voditi psa bez povodnika i nadzora.“

 

Člankom 72. Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“, broj 8/18 i 5/19), propisano je:

„Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

  • dovoditi i puštati životinje na dječjim igralištima, parkovima i plaži uz jezero Šoderica.“

 

Člankom 14. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“, broj 18/16), propisano je:

„Posjednik psa koji izvodi psa na javne površine, mora imati propisanu ispravu o upisu psa sukladno članku 6. stavku 1. ove Odluke koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati ili u roku koji odredi komunalni redar dostaviti na uvid u Općinu.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora.

Kada posjednik izvodi psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to vrijeme pas mora biti na uzici.

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine obavezno sa sobom mora nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je i onečišćena izmetom njegovog psa.“

 

Sankcije za kršenje propisane su novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

Comments are disabled.