Naručitelj: OPĆINA LEGRAD, TRG SVETOG TROJSTVA 52A, LEGRAD

 

KLASA: 361-02/15-0102

URBROJ: 2137/10-18-45

 

U Legradu, 4. svibnja 2018.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Općina Legrad kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave „Modernizacija nerazvrstane ceste Mali Pažut u naselju Legrad“ upućuje

 

P O Z I V

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA NA PRETHODNO SAVJETOVANJE O DIJELOVIMA DOKUMENTACIJE O NABAVI I TO:

  • Opis predmeta nabave
  • Tehničke specifikacije predmeta nabave
  • Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • Kriterije za odabir ponude
  • Posebne uvjete za izvršenje ugovora.

 

Nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi koja je predmet savjetovanja daje se u nastavku kao zaseban dokument, a isto je objavljeno u EOJN RH.

 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dati pisane primjedbe i prijedloge na navedeni Nacrt.

 

Primjedbe i prijedlozi daju se u pisanom obliku, a dostavljaju se putem elektroničke pošte najkasnije do 10.05.2018. godine (četvrtak) do 15:00 sati na adresu: opcina-legrad@kc.t-com.hr.

 

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata,  izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojoj internetskoj stranici.

 

Općina Legrad

Općinski načelnik

Ivan Sabolić, mag.pol.

 

 

 

 

 

 

U prilogu:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJCESTA MALI PAŽUT

Comments are disabled.