Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE

 

Dana, 11. srpnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati u zgradi Općine Legrad, sala za sastanke (I. kat), Trg Svetog Trojstva 52A, Legrad, održat će se postupak testiranja iz općeg znanja (pismena provjera) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

komunalni radnik  – 1 izvršitelj

 

temeljem objavljenog Oglasa za prijam namještenika na rad na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, koji je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje od 24.06.2016. godine i na stranici Općine Legrad www.opcinalegrad.hr.

         Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i mogu pristupiti na testiranje su:

Antonio Ključarić iz Velikog Otoka.

 

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije).

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na stranici Općine Legrad www.opcinalegrad.hr.

Intervju će se provoditi istog dana, nakon provedenog testiranja općeg znanja.

Testiranje i intervju provodit će Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme.

Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad

KLASA: 112-03/16-01/06

URBROJ: 2137/10-16-5

Legrad, 5. srpnja 2016.

                                                                                                            PREDSJEDNIK:

                                                                                                         Ivan Sabolić, mag.pol.

 

Comments are disabled.