Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz općine Legrad

VRSTA OTPADA OŽUJAK 2019
Miješani komunalni otpad 08.03./22.03.
Plastični ambalažni otpad 01.03.
Papir i karton 15.03.
Biorazgradivi otpad 28.03.

Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz vikend naselja Šoderica 

VRSTA OTPADA OŽUJAK 2019
Miješani komunalni otpad 07.03./21.03.
Plastični ambalažni otpad 21.03.
Papir i karton 07.03.
Biorazgradivi otpad 28.03.

Posude ili vreće s otpadom potrebno je iznijeti do 7:00 sati na dan odvoza ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

GKP Komunalac Koprivnica

Obavijest Legrad ožujak

Comments are disabled.