Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz općine Legrad

 

VRSTA OTPADA SRPANJ 2019
Miješani komunalni otpad 12.07./26.07.
Plastični ambalažni otpad 05.07.
Papir i karton 19.07.
Biorazgradivi otpad 25.07.

Posude ili vreće s otpadom potrebno je iznijeti do 7:00 sati na dan odvoza ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

 

GKP Komunalac Koprivnica

Comments are disabled.