Dana 09.05.2018. održan je sastanak u vezi projekta koji će se prijavljivati na Interreg program  Hrvatska – Mađarska, a čiji je natječaj objavljen za rujan ove godine. Sastanku je prisustvovala  načelnica i tajnik Općine Ortilos, te predstavnici tvrtke Logframe, PORA-e, te općina Drnje, Đelekovec, Gola i Legrad.

Projekt bi obuhvaćao izgradnju biciklističke staze od Selnice Podravske prema Halasz Csardi, te uz Dravu prema  Đelekovcu, Šoderici i Drnju sve do jezera Ješkova i Čambine.

Staza bi trebala slijediti sljedeći utvrđeni put već postojećeg  biciklističkog puta EUROVELO 13.

S Mađarske strane je također planirana biciklistička ruta Lovasi-Lenti  Murakeresztur – Ortilos.

Svi prisutni na jučerašnjem sastanku bili su vrlo zainteresirani za ovaj projekt, idući tjedan će se obići teren, te pregledati detaljnije ruta. Idući sastanak planiran je početkom lipnja u Ortilosu.

Comments are disabled.