U četvrtak, 26. veljače 2016. godine održala se 1. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj općine i zaštitu okoliša. Sastanak je imao dvije teme: dogovor oko sanacije poljskih putova i dogovor oko poduzimanja mjera za štete od divljači.

Sastanak je otvorio predsjednik odbora Stanislav Bukovačan, te dao riječ načelniku koji je pojasnio svrhu ove točke. U pripremi je javni poziv za odabir izvođača radova na poslovima sanacije poljskih putova. Prema tome potrebno je bilo utvrditi koje će se putovi sanirati, kako bi javni poziv bio potpun. Dogovoreno je da će poljoprivredno  - komunalna redarka, općinski načelnik i članovi odbora izaći na teren u četvrtak, 3. ožujka te utvrditi prioritete.

Po drugoj točci dogovoreno je da će općina sastaviti dopis nadležnim institucijama koje mogu utjecati na smanjenje šteta od divljači. Dopis bi trebali potpisati svi poljoprivrednici sa područja općine, a isti bi se uputio na adrese Ministarstva, županije, lovačkih udruga, te lovačkog saveza.

Nakon zaključene rasprave načelnik je odgovarao na pitanja odbornika, te njih upoznao sa najvećim projektima koji bi se trebali provoditi na općine, posebice sa izgradnjom kanalizacije i reciklažnog dvorišta.

 

Comments are disabled.