Foto: Koprivničko-križevačka županija


Javna ustanova za upravljanje dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije je 22. svibnja, povodom dana Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj predstavila aktivnosti provedene u sklopu projekta akronima CoopMDD te uspostave Škole uz rijeku koja je smještena na području ušća Mure u Dravu kod Legrada. Cilj Škole uz rijeku je podizanje razine edukacije o očuvanju okoliša i podizanje svijesti o potrebi za prekograničnoj zaštiti prirode. U sklopu projekta izrađeni su materijali i oprema za prezentaciju edukativnih sadržaja, postavljene su edukativne ploče te je izrađen Lokalni akcijski plan za područje uz ušće Mure u Dravu te njegovu okolicu.

Comments are disabled.