U utorak, 20.ožujka 2018. godine, Općina Legrad bila je domaćin sastanaka Stožera Civilne zaštite, načelnika i gradonačelnika te predstavnika vatrogasaca.

Sastanak je sazvan na inicijativu županijskog Stožera CZ, a zamišljen je kao upoznavanje ljudi, opreme i novih propisa.

Zamjenik Ljubić zahvalio je okupljenima na velikom odazivu i interesu, naglasivši kako su sastanci pokrenuti kao novina u suradnji žurnih službi i jedinica lokalne samouprave, a na temelju ukazane potrebe za pojašnjenjima vezanim uz provođenje Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o vatrogastvu. Predstavnici jedinica lokalne samouprave i vatrogasci pohvalili su ovakav način rada, a ujedno su im predstavljene i ostale aktualne informacije u radu Stožera, kao i planovi za buduće razdoblje.

Pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica Ivan Kramarić predstavio je Informaciju o obvezama jedinica lokalne i regionalne samouprave temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i planove planovima za osposobljavanje i izradu Procjene rizika. Pročelnik je pojasnio kako će se imenovati povjerenici civilne zaštite, u sklopu čega će se provoditi liječnički pregledi kod liječnika opće prakse, dok je inspektor zaštite i spašavanja Miroslav Blažotić govorio o inspekcijskim nadzorima na temelju odredbi navedenog Zakona.

Inspektor za vatrogastvo Stjepan Lončar predstavio je obveze jedinica lokalne i područne samouprave temeljem Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara, s naglaskom na izradu i ažuriranje Procjena ugroženosti i Plana zaštite od požara. Ujedno je informirao okupljene o provedenim inspekcijskim nadzorima.

O aktivnostima i budućim zadacima vatrogasnih zajednica i DVD-ova govorio je zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan, uputivši pohvale dobrovoljnim vatrogascima na operativnosti. Također je predstavio Program Vlade RH i planove dislokacija za 2018. godinu, kao i zakonske odredbe preustroja i reorganizacije vatrogastva.

Sastancima su, uz brojne predstavnike vatrogasne strukture, prisustvovali načelnici i zamjenici načelnika općina Legrad, Gola, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Đelekovec.

 

Comments are disabled.