Od 17. do 20. lipnja 2019. godine, općinski načelnik je sudjelovao na seminarima na temu „europske svijesti“ u grčkom gradu Trikali u sklopu programa „Europe on a Doorstep“ koji je sufinanciran od strane programa Europa za građane.
Seminari su se sastojali od analize rezultata izbora za Europski parlament održanih ove godine te podjele iskustva i dobre prakse u poticanju sugrađana na sudjelovanje u izborima. Seminari su bili koncipirani na neformalnim edukacijskim metodama i uključivali su vanjske ekspertne govornike. Raspravljalo se i o budućim planovima i suradnji.
Posljednji dan se posjetila Meteora, skupina samostana sagrađenih na visokim kamenim liticama u blizini grada Trikale. Kanije taj dan sudjelovalo se na javnom događaju s gradonačelnikom Trikale i lokalnim dionicima.
Sljedeći sastanak će biti održan u Estoniji te će biti koncipiran kao studijska posjeta.
Sve troškove nastale prilikom putovanja i boravka u Grčkoj financirala je Europska unija.

Comments are disabled.