U četvrtak, 9.srpnja 2015. godine održan je sastanak između načelnika Legrada i načelnice Ortilosa. Tema sastanka je bila otvaranje malograničnog prijelaza između dviju pobratimljenih Općina. Dogovoreno je da će se prijelaz otvoriti 26. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati, a završetkom 21,00 sati. Gosti će se okupiti na zajedničkom doručku pod šatorom Hotela Podravine na Halasz Csardi na ušću Mure u Dravu. Nakon doručka slijedit će odlazak preko rijeke na Legradsku goru na misu u crkvicu, a nakon toga slijedi ručak i kulturno umjetnički program.

Također na sastanku je bilo riječi oko problema sa niskim vodostajem rijeke Drave, za što je dogovoreno da će se 20. srpnja sa predstavnicima Hrvatske elektroprivrede održati sastanak o održavanju potrebne razine vode za vrijeme održavanja prijelaza.

Comments are disabled.