U utorak, 2. svibnja 2023. godine u spomen na 403. obljetnicu rođenja graditelja Novoga Zrina, Nikolu Zrinskog Čakovečkog. Novi Zrin, je bio utvrda od 1661. do 1664. godine na legradskom teritoriju, koja je uspješno odolijevala napadima Osmanlija. U srpnju 1664. godine Osmanlije su osvojile i zapalile utvrdu, a nakon toga zabranjena je obnova utvrde. Danas se to područje nalazi na teritoriju Općine Ortilos u Mađarskoj, a na lokalitetu su pronađeni brojni arheološki nalazi i postavljene spomen ploče.

U sklopu proslave položeni su vijenci kod spomene ploče u Novom Zrinu, a vijence su polagali ministar fondova EU Mađarske Tibor Navracsics,  parlamentarni zastupnik Mađarske László Szászfalvi, župan županije Somogy Norbert Biro, predstavnici Mađarske vojne akademije, te načelnici općina Ortilos, Murakersztur, Belezna i Legrad.

Nakon toga održan je radni sastanak oko zajedničkih projekata na rijekama Dravi i Muri, s naglaskom na prijave na natječaj Interreg Hrvatska - Mađarska.

Comments are disabled.