Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je odluku o odabiru projekata prema programu "Održivi razvoj lokalne zajednice." Općina Legrad je na spomenuti program prijavila Rekonstrukciju vatrogasnog doma Legrad u vrijednosti 219.355, 75 kuna plus PDV. Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancirat će projekt u iznosu 150.000,00 kuna. Prema troškovniku uredit će se fasada, ožbukati dvije garaže, a u podrumskoj prostoriji izraditi će se zimsko vatrogasno vježbalište.

Ovaj projekt ima nekoliko funkcija  i to: energetsku učinkovitost, bolju spremnost vatrogasaca i opreme (zimi će cisterene moći imati u spremniku vodu) i mogućnost vježbanja vatrogasaca u zimskim mjesecima.

Radovi na vatrogasnom domu započet će po potpisanom ugovoru i provedenoj javnoj nabavi.

Odabrane projekte možete vidjeti na stranici:

https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj//LISTA%20ODABRANIH%20PROJEKATA%20-%20PROGRAM%20ODR%C5%BDIVOG%20RAZVOJA%20LOKALNE%20ZAJEDNICE%202017..pdf

Comments are disabled.