Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Završna priredba OŠ Legrad održati će se 15. lipnja 2015. s početkom u 18,00 sati u Društvenom domu Legrad.