Podmladak DVD-a Selnica Podravska (djeca od 6 do 12 godina) je okupljen početkom svibnja ove godine, a s vježbama počinje polovinom svibnja. Ukupno ih je dvadeset što je dosta za dvije ekipe od devet osoba plus dvije rezerve. Ima 12 djevojčica i 8 dječaka, a nastupaju u muškoj konkurenciji (brojnija i jača od ženske). Razlog tome je postojanje samo muške i ženske konkurencije,  a nema miješane - tako da ako je u ekipi npr. čak osam cura i jedan dečko, ekipa je automatski muška. Ženska ekipa mora imati isključivo cure.
Nastupaju skoro svaki vikend, ponekad i na dva natjecanja. Ovisno od broja djece nastupa s jednom ili oba dvije ekipe. Do sada su bili na devet natjecanja te  imaju osvojena tri prva mjesta ( Mali Bukovec, Komarnica Ludbreška i Ludbreg - iz Ludbrega imaju i prijelazni pehar), četiri druga mjesta (Martijanec, Ludbreg - ekipa 2, Mali Bukovec - ekipa 2, Karlovec Ludbreški) i jedno treće mjesto (Sigetec Ludbreški).
Voditeljica ekipe je Nika Korotaj koja trenira ekipu,  a glavna logistička podrška je Krešimir Korotaj.

Comments are disabled.