Početkom mjeseca kolovoza 2023. godine visoki vodostaji rijeka Drave i Mure počeli su stvarati probleme i voda se počela razlijevati unutar indudacijskog područja. Dana 5. i 6. kolovoza voda se razlijala preko puteva između Legrada i Donje Dubrave, te Legrada i Halaš Čarde te su prometnice zatvorene. Po dojavi Hrvatskih voda vatrogasci Legrada i Donje Dubrave ojačali su oštećeni nasip uz rijeku Muru na Velikom Pažutu, a prilikom povratka s intervencije vatrogasci Legrada evakuirali su jednu osobu s prostora Halaš Čarde. Istog dana nastavilo se s jačanjem nasipa oko mjesta Selnica Podravska i mjesta Legrad. U Selnici Podravskoj vatrogasci su ispumpavali upojne jame i dvorišta poplavljena od podzemnih voda. U večernjim satima Hrvatske vode naredile su prokop terena i izradu zemljanog nasipa iza škole u Selnici Podravskoj, što je učinjeno tokom noći s 6. na 7. kolovoza.

U ranim jutarnjim satima, 7. kolovoza voda iz Drave je probila u jezero Šoderica i počela uništavati kamp,  šetnicu i prijetila urušavanjem dvaju objekata. Intervencijom vatrogasaca i nadležnim službi, jedan objekt je spašen, dok je za drugi odlučeno da se neće braniti zbog mogućnosti ugroze ljudskih života od pada drveća i električnih vodova. Voda je tokom dana nastavila ulaziti u jezero Šoderica.

Dana 8. kolovoza nakon porasta vodostaja u jezeru voda je ugrozila prvi red vikendica i kuća, te se 15-ak objekata nije moglo spasiti i u njih je prodrla voda, a na glavnoj cesti uspostavljena je druga linije obrane na kojoj su izrađeni zečji i zemljani nasipi. Toga dana Drava kod Botova dosegla je rekordni vodostaj od 616 centimetara. Nasipi su zadržavali vodu sve do 9.kolovoza do 3 sata kada je vodostaj pao ispod 560 cm i voda je prestala ulaziti u jezero. U obrani u od poplave sudjelovale su vatrogasne postrojbe iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije, civilna zaštita, mještani i civili, radnici komunalnih poduzeća, Hrvatske vode i njihove partnerske tvrtke, pripadnici redarstvenih službi i službi zaštite i spašavanja, te brojni drugi ljudi koji su pomagali u pripremi hrane i logistici. Ukupno je napunjeno preko 25.000 vreća s pijeskom, a utrošeno je preko 35 kamiona pijeska.

Dana, 16.kolovoza 2023. godine Koprivničko-križevačka županija proglasila je prirodnu nepogodu -  poplavu na području Općine Legrad i ostalih općina uz Dravu, te se pristupilo popisivanju štete. Nakon zaprimanja svih zahtjeva i evaluacije, ukupna procijenjena šteta iznosi 2.180.000,00 eura. Bez pomoći države i Fonda solidarnosti obnova će trajati godinama.

Dana 26.kolovoza 2023. godine preko 150 mještana i posjetitelja Šoderice sudjelovalo je u akciji čišćenja okoliša Šoderice, te je prikupljeno više od 30 kubika biljnog otpada i 5 kubika glomaznog otpada.

S obzirom na blizinu onečišćenog prostora –bivše praonice vagona na Botovu, koja je također bila poplavljena, postoji mogućnost da je dio opasnih tvari završio u vodi i tlu. Napravljena je bakteriološka analiza vode Šoderice, te nisu primijećene anomalije, a kemijska analiza će se izraditi dok se voda slegne. Zbog svega navedenog ne preporuča se kupanje u jezeru Šoderica do daljnjega.

Comments are disabled.