U utorak,10. svibnja s početkom u 11 sati održana je Javna rasprava za studiju utjecaja na okoliš farme za tov pilića Veliki Pažut. Ured za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije organizator je javne rasprave u kojoj su sudjelovali osim načelnika Općine Legrad, Ivana Sabolića i dva vijećnika Općinskog vijeća Legrad, te načelnik Općine Donja Dubrava sa vijećnicima i predstavnicima zainteresiranih udruga. Javna rasprava je omogućila svim zainteresiranima iznošenje mišljenja na studiju o utjecaju na okoliš te su prisutni članovi iznijeli svoje prijedloge vezano za izgradnju farme. Izgradnja farme pilića od važnosti je za gospodarski razvoj područja Općine Legrad, ali od interesa je da njezin utjecaj na okoliš bude što niži.

Comments are disabled.