Upute_za_korisnike_2014_2020


NAZIV PROJEKTA: Mjera 7.1.1. strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad

VODEĆI PARTNER: Općina Legrad
OSTALI PARTNERI: /
VRIJEDNOST PROJEKTA: 518.875,00 kuna
IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 518.875,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE: 100%
VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: Od svibnja 2018. godine do svibnja 2020. godine
AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Analiza tla, preporuke za uzgojne kulture na pojedinim tlima i za poboljšanje tla, preporuke za uzgoj najpovoljnijih kultura i ekološki uzgoj kultura.

 

Comments are disabled.