Upute_za_korisnike_2014_2020


NAZIV PROJEKTA: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

VODEĆI PARTNER: Fond za zaštitu okoliša
OSTALI PARTNERI: Općina Legrad
VRIJEDNOST PROJEKTA:  120.000,00 kuna
IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 120.000,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE: 85%
VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora
AKTIVNOSTI NA PROJEKTU: Nabava kontejnera za sakupljanje tekstila.

Comments are disabled.