OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Komunalac d.o.o. će izvršiti sakupljanje glomaznog otpada na TRC Šoderici.

Glomazni otpad je potrebno dovesti na jednu od sljedećih lokacija:

  • kod kućnog broja 10 (kčbr 9/1)
  • kod kućnog broja 123 (kčbr 260/1)

 

Na svakoj od lokacija će se nalaziti natpis  „MJESTO ZA ODLAGANJE GLOMAZNOG OTPADA “. Molimo da  odlažete samo na predviđenim lokacijama te da građevinski otpad odvozite na odlagalište u Podravsku Selnicu.

 

Za sve informacije možete nas kontaktirati:

 

 

Općina Legrad

 

 

Comments are disabled.