Za prijavu na poljoprivredi potrebno je priložiti:

obrazac prijave štete (OBRAZAC PN) ispunjen i potpisan

presliku osobne iskaznice

presliku Upisnika OPG-a (list A i list B) (označiti arkod parcele zahvaćene prirodnom nepogodom te upisati postotak štete).

Za prijavu na građevini, opremi i komunalnoj infrastrukturi:

obrazac prijave štete (OBRAZAC PN) ispunjen i potpisan

dokaz o vlasništvu (kopija zemljišnoknjižnog izvatka)

dokaz o provedenoj legalizaciji objekta (građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju...)

1 vjerodostojna slika (fotodokumentacija)

(upisati procjenu vrijednosti nekretnine, opreme, postotak štete (iznos štete), godina izgradnje/adaptacije)

OBRAZAC PN OPĆINA LEGRAD

Comments are disabled.