Dana 21. svibnja 2020. godine u prostorijama PORE održan je sastanak projektnih partnera na projektu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad. Partneri PORA – Razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima Koprivničko-križevačke županije i Općina Legrad su se sastali kako bi iznijeli aktivnosti koje su do sada provedene, koje su u provedbi i koje su u daljnjem planu projekta.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije je sklopila ugovor za izgradnju promatračnica/vidikovaca uz jezero Šoderica, a planirani početak radova je 1. rujna 2020. godine. U sklopu projekta odrađene su dvije radionice s ključnim dionicima u sklopu kojih je predstavljen projekt i njegove aktivnosti. U tijeku je izrada Studije valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice koja će utvrditi zone važne za bioraznolikost i stanište područja Šoderice i predložiti mjere za očuvanje te bioraznolikosti. Planirana je i edukacija tri člana projektnog tima za vodiče, odnosno interpretatore prirodne baštine. Osim toga Javna ustanova započela je s pripremom sadržaja koji će biti prezentiran na informativno-edukativnim tablama koje će biti postavljene uz šetnicu.

Općina Legrad je u nastavila s radovima na šetnici koji su bili obustavljeni za vrijeme epidemije no unatoč obustavi radova, očekuje se da će šetnica biti dovršena u roku. Započela je i izgradnja dvaju dječjih igrališta uz šetnicu. Postavljena je javna rasvjeta, klupe i koševi. Za dva tjedna se očekuje isporuka automobila za prijevoz posjetitelja, a isporuka električnih bicikala se očekuje do kraja mjeseca.

PORA – Razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, u suradnji s tvrtkom Sjajno d.o.o., je u tijeku izrade Akcijskog plana za upravljanje posjetiteljima koji će dalje služiti razvoju turizma na TRC Šoderica i čiji je rok izrade krajem provedbe projekta.

 

 

Comments are disabled.