Dana 06.lipnja 2018. godine održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika.

Predsjednica vijeća je otvorila sjednicu i dala dnevni red na usvajanje, jednoglasno je usvojen. Nakon toga je usvojen zapisnik s 11. sjednice.

U 2.točki dnevnog reda predsjednica je dala riječ predsjedniku odbora za gospodarstvo kako bi obrazložio program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad. Odlučeno je da će se čestice koje se ne koriste, nakon odobrenja programa dati u zakup putem javnog natječaja. Svaki poljoprivrednik moći će dobiti najviše 20 hektari zemljišta nakon stupanja zakona na snagu, jednoglasno je usvojeno.

U 3. točki jednoglasno je usvojena procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad.

Nakon toga u 4. točki razmatrana je ponuda tvrtke CHEF.doo iz Koprivnice, vlasnika Ericha Glavice za kupnju Legrađanke, te je odlučeno da će se objekt prodati za 869.310,00 KN spomenutoj tvrtki.

U 5. točki donijeta je odluka o izmjeni imena tvrtke komunalnog poduzeća, te će se zvati Le Kom Grad, kako će se moći upisati u sudski registar.

Na pred posljednjoj  točki donijeta je odluka o raspodijeli viška prihoda iz prethodnih godina.

Pod točkom pitanja i prijedlozi usvojena je zamolba gospođe Višnjević vezano uz Šodericu. Izmijenjena je odluka o pružanju javnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada. Vijećnik Ivan Šivak je postavio za kraj nekoliko pitanja u vezi izgradnje plinske mreže na Šoderici i ostalih problema vezanih za Šodericu.

Comments are disabled.