U ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine u Vijećnici Općine Legrad održana je 28. sjednica Općinskog vijeća. Sjednicu je otvorila i vodila predjsednica Snježana Kuzmić, a nakon otvaranja utvrđeno je da je na sjednici prisutno 8 vijećnika. Nakon usvajanja dnevnog reda, pod prvom točkom usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.

Pod točkom broj 2, aktualni sat, načelnik je nabrojio sve aktivnosti koje su se događale od posljednje sjednice i to: gradnja reciklažnog dvorišta, gradnja spremišta za komunalnu tvrtku, gradnja parkirališta, gradnja ceste Mali Pažut, gradnja ograde na groblju u Selnici. Spomenute su novosti oko projekta šetnice, zamjene javne rasvjete i novosti oko geotermalnog projekta.

Vijećnici su postavili pitanja oko nadzora projekata, te napomomenuli da su se u Velikom Otoku posušila stabla u projektu gradnje dječjeg igrališta. Također, postavljeno je pitanje, oko obnove cesta, s obzirom da još neće biti gradnje kanalizacije, na što je načelnik odgovorio da je planirano u proračunu 300.000 kuna za slijedeću godinu kako bi se dio cesta modernizirao.

Pod trećom točkom usvojene su II. Izmjene i dopune prostornog plana Općine Legrad, u kojima su se najvažnije izmjene odnosile na proširenje građevinske zone na Šoderici, gradnji pruge Koprivnica - Kotoriba, te izgradnji geotermalne zone u Gradišću u Legradu.

Nakon toga donijeta je Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina na području Općine Legrad, a na slijedećoj točci donijet je Plan djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2020. godini.

Pod točkom 5, donijeta je Odluka o prodaji nekretnina  po provednom natječaju, te je po istom prodana jedna kuća u Selnici Podravskoj i jedno zemljište u Velikom Otoku.

Nakon toga vijeće je donijelo odluku da će se svim prijavljenim studentima, njih 12, dodijeliti studentske stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno za akademsku godinu 2019./2020.

Vijeće nakon toga raspravlja i donosi Odluku o dodijeli božićnica za umirovljenike u iznosu od 150 kuna za one kojima mirovina iznosi do 1500 kuna, a za one kojima mirovina ne prelazi 2000 kuna božićnica će se isplaćivati u iznosu od 100 kuna.

Pod točkom 9 raspisan je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,a na području Općine Legrad. U zakup će se dati ukupno 135 hektara zemljišta, a jedan poljoprivredni subjekt moći će dobiti najviše 25 hektara zemljišta.

Nakon toga izvršeno je prvo čitanje Prijedloga Proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Načelnik je naglasio da traje javna rasprava do 14. prosinca i da će se nakon toga dati prijedlog Proračuna na usvajanje.

Pod točkama 12. i 13. donijete su odluke o priznavanju prava vlasništva i o sufinaciranju polaska djeteta u jaslice.

Pod točkom 14. Pitanja i prijedlozi načelnik je dao informaciju o učeničkim stipendijama, a povela se i rasprava oko gradnje e punionice.

 

Comments are disabled.