U ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine u Društvenom domu Legrad uz sve propisane mjere održana je 32. sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica OV Snježana Kuzmić, a nakon prozivke utvrđeno je da je sjednici prisutno svih 9 vijećnika. Nakon toga usvojen je dnevni red s 10 točaka.

Pod prvom točkom pročitano je izvješće mandatne komisije. Utvrđeno je da će Općinsko vijeće raditi u krnjem sastavu s 9 vijećnika, zbog preseljenja jedne vijećnice i smrti jednog vijećnika. Zatražena je uputa o daljnjem postupanju od Ministarstva uprave.

Nakon toga uslijedio je Aktualni sat pod kojim je načelnik ispričao sve o borbi s korona virusom, novostima oko vanjskih radova, provedenim nabavama i projektima u toku. Naglasio je novi prijavljeni EU projekt "Pomoć je moć." Posebno je spomenuta tvrtka Lekom Grad i nabavka potrebnih strojeva koji su fazi dolaska kako bi komunalna tvrtka mogla proširiti svoj krug djelovanja.

Pod točkom tri donijeta je odluka o prodaji nekretnina po provedenom natječaju. Među time prodane su tri oranice, dvije šume i jedno gradilište na Šoderici. Također, pod istom točkom prodane su 4 kuće za 1 kn prema Programu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i to obiteljima iz Peteranca, Kuzminca, Raba i Zagreba.

Nakon toga jednoglasno je usvojeno Izvješće načelnika o radu za razdoblje od 1.srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

Pod točkom pet jednoglasno je usvojena Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje 2018. - 2028. čija je izrada financirana iz mjere 7.1.1. Ruralnog razvoja.

Pod točkom šest usvojeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda u 2019. godini.

Nakon toga donijeta je Odluka o ublažavanju posljedica izazvanih krizom od virusa COVID 19, za koju je donijeto 9 mjera. Osloboditi će se poslovni subjekti najamnine, nezaposlene osobe i poslovni subjekti komunalne naknade, roditelji plaćanja participacije u dječjem vrtiću, te povećanje proračuna za Civilnu zaštitu. Također, smanjen je iznos sufinanciranja projekata udruga za 10 posto, osim VZO Legrad, a božićnice regresi i uskrsnice za zaposlene u općini, vrtiću i komunalnoj tvrtki smanjeni su za 50 posto.

Pod točkom osam ovlašten je načelnik za potpisivanje ugovora oko formiranje zajedničkih stožera Civilne zaštite.

Pod predzadnjom točkom odbijene su ponude drugih općina za kupnju udjela u Glasu Podravine d.o.o.

Na posljednjoj točci pitanja i prijedlozi, raspravljeni su komunalni problemi i to: odlaganje otpada, potrgani poklopci vatrogasnih bunara i malčiranje poljskih puteva.

 

Comments are disabled.