U petak, 20. listopada 2023. godine u Društvenom domu Legrad održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednici je bilo prisutno 6 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik, djelatnice JUO i gosti, a sjednicu je vodio predsjednik Alen Dedi.

Na početku sjednice prihvaćen je zapisnik s prethodne sjednice, te dnevni red od 11 točaka.

Pod prvom točkom predstavljen je projekt navodnjavanja Velikog Pažuta, koji je pokrenula Koprivničko-križevačka županija. Projekt je predstavio potpredsjednik Županijske skupštine KKŽ i agronom Zdravko Matotan. Projektom bi bilo obuhvaćeno oko 500 hektara zemljišta, koje bi se navodnjavalo iz rijeka i njihovih pritoka. Vijećnici su pozdravili projekt, a dogovoreno je da će se slijedeći sastanak održati s zainteresiranim poljoprivrednicima.

Nakon toga, vijećnici su raspravljali o akutalnostima u dječjem vrtiću nakon pripajanja Dabrić Vrapčiću. Vijećnicima su prezentirani problemi koji su se pojavili te novi način rada. Vijećnicima se predstavila nova ravnateljica vrtića.

Pod trećom točkom raspravljalo se oko likvidnosti općine i podizanje kredita za predfinanciranje Eu projekata. Pod podtočkom a) sa 6 glasova ZA donijeta je Odluka o kratkoročnom zaduživanju općine Legrad za 80.000 eura. Pod podtočkom b) nakon glasovanja s 3 ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV nije usvojena odluka o kratkoročnom zaduživanju za 120.000 eura. Pod podtočkom c) nakon glasovanja s 3 ZA, 2 SUZDRŽANA i 1 PROTIV nije usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju.

Nakon toga s 6 glasova ZA usvojena je Odluka o dokapitalizaciji Komunalnog društva Lekom Grad d.o.o.

Pod 5. točkom usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad, kako bi se pomoglo ugostiteljima kojima je smanjena naknada za terase za 50 posto.

Nakon toga raspisani su natječaji za studentske i srednjoškolske stipendije, te je odobrena izmjena Odluke o odobrenju zaključenja Društvenog ugovora trgovačkog društva GKP Komunalac Koprivnica.

Pod 8. točkom usvojeno je Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2022. godinu.

Pod točkom 9. prema pismu namjere donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za davanje prava građenja na preostalim česticama u zoni Kutnjak u vlasništvu Općine Legrad.

Nakon toga usvojeno je pismo namjere tvrtke Terra Energy Generation Company d.o.o. te je ukinuti status javnog dobra s čestica 5399,5340, 5341.

Pod točkom pitanja i prijedlozi donijeto je tumačenje Odluke o uređenju nekretnina, te je zatraženo ponovna dokumentacija po zahtjevu Jelene Prukijaš. Vijećnica Kristina Turk predložila je donošenje Odluke o pomoći poljoprivrednicima s područja Općine Legrad za prekategorizaciju svinjaca u 3. kategoriju. Dogovoreno je da će se za slijedeću sjednicu vijeća pripremiti predložena odluka. Vijećnik Alen Dedi upoznao je vijećnike s problemima proširenja škole u Selnici Podravskoj, koja nema uporabnu dozvolu, te bi dokumentacija za proširenje koštala kao i sami radovi za na proširenju. Vijećnika Ivana Gerendaja interesiralo je stanje oko garaža na adresi Trg svetog Trojstva 35 i projekt oko priključenja gradskog vodovoda, na što je odgovoreno da se nisu svi posjednici odazvali, a da se za vodovod čeka da projektant  završi dokumentaciju. Vijećnik Stjepan Šalamon predložio je da se prema Halaš Čardi naprave novi putokazi, s čime se općinski načelnik složio, te pitao što je s inicijativom oko postavljanja spomenika braniteljima, na što je odgovoreno da se mora zatražiti dozvola Konzervatorskog zavoda, a druge godine onda to možemo postaviti. Vijećnik Alen Dedi predložio je da se ukloni lipa u centru Selnice Podravske jer ista ugrožava spomenike i vodove, te mu je odgovoreno da  će se prvenstveno gledati da se ista skrati, a da će se rušenje iste provesti u kranjoj nuždi - ako je drvo bolesno.

 

Comments are disabled.