Office workers sitting at round table and discussing ideas, exchanging information. Work meeting, business negotiation, conference, group discussion. Cartoon vector illustration in flat style


U ponedjeljak, 31. listopada 2023. godine održana je 34. sjednica Općinskog vijeća. Sjednicu je otvorila i vodila potpredsjednica Alenka Černeli, a sjednici je bilo prisutno 6 vijećnica i vijećnika, općinski načelnik i pročelnica. Najprije je jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice. Nakon toga na predloženi dnevni red primjedbe je imao vijećnik Ivan Gerendaj koji je napomenuo da nije zadovoljan izašlim članicima u medijima u kojem je navedeno da su vijećnici s njegove liste protiv vrtića jer nisu glasali za kreditno zaduženje za 7 projekata koje Općina Legrad trenutno provodi. Smatra da nije vrijeme za nekoliko projekata, te da se od njih može odustati. Zbog toga ne mogu podržati ovakav dnevni red. Općinski načelnik napomenuo je da se sada ne raspravlja o toj točci kreditnog zaduženja nego se usvaja dnevni red.

Nakon toga  usvojen je dnevni red s tri točke. Pod prvom točkom općinski  načelnik je napomenuo da se ne smije odustati od bilo kojeg projekta, jer svi ostali su financijski minorni u odnosu na vrtić, te da su svi projekti sufinancirani iz EU i nacionalnih fondova, pri čemu će se veliki dio kredita vratiti upravo iz tih fondova. Vijećnik Ivan Gerenedaj napomenuo je da oni ne žele da biti "grobari općine Legrad" te da neće podržati takve odluke o zaduženju. Nakon toga općinski načelnik povukao je odluke o zaduživanju s dnevnog reda.

Pod drugom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o sufinanciranju troškova veterinarskih usluga za rekategorizaciju objekata za držanje svinja.

Pod trećom točkom Pitanja i prijedlozi načelnik je spomenuo da imamo problema oko funkcioniranja Povjerenstva za raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Legrad, pri čemu dio članova ne dolazi na sjednice, te je zamolio vijećnike neka predlože zamjene. Vijećnica Kristina Turk pitala je što je s grobovima koje Općina Legrad naslijedi, načelnik je odgovorio ako su grobovi betonirani da će isti ići u prodaju putem javnog natječaja nakon prodaje. Vijećnika Vedrana Bebeka interesiralo je plaćanje komunalne naknade tvrtke Poslovni park Legrad za ovu godinu, pri čemu je načelnik odgovorio da trenutno nema podatak, te da će mu odgovor poslati pismenim putem za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

Comments are disabled.