U četvrtak, 23. studenog 2017. godine s početkom u 17,00 sati u Vijećnici Općine Legrad održana je 6. sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavala podpredsjednica Općinskog vijeća Alenka Črneli zbog zdrastvenih problema predsjednice. Sjednici je prisustvovalo 8 vijećnika i vijećnica, dok su ostali opravdali izostanak.

Na počektu sjednice dnevni red je dopunjen s jednom dodatnom točkom, te je izglasan s 15 točaka.

Na početku, usvojeni su zapisnici s 4. i 5. sjednice Općinskog vijeća, a nakon toga jednoglasno su usvojene odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Legrad u kojem su mijenjani rokovi zakupa poprivrednih površina. Nadalje izmjenjena je odluka o plaći općinskog načelnika, pri čemu je koeficijent porastao s 2,14 na 2,27, odnosno oko 300 kuna neto mjesečno. Odluka stupa na snagu od 1.siječnja 2018. godine, a obrazloženje povećanja odnosi se na usklađenje povećanja plaća u javnom sektoru od 6 posto.

Pod četvrtom točkom odabran je izvršitelj usluga održavanja čišćenja cesta u zimskom periodu. To je tvrtka Hidrokop iz Koprivnice, s kojom će biti potpisan ugovor na godinu dana. Nadalje, određene su lokacije za kupanje na jezeru Šoderica, kako bi se iste mogle prijaviti na natječaj za uređenje.

Pod 6. točkom donijeta je Odluka o potpisivanju Sporazuma o bratimljenu između Općine Legrad i Općine Szepetnek (R. Mađarska). Isti će biti potpisan u subotu, 25. studenog 2017. godine u Szepetneku.

Nakon toga na slijedećim trima točkama raspravljalo se o programima subvencija u poljoprivredi, turizmu i pomoći mladim parovima u stanovanju. U poljoprivredi su predviđene tri mjere: subvenicioniranje osiguranja, subvencioniranje nabave zaštitnih sredstava za zaštitu od divljači i subvencioniranje dokumentacije za izradu projekata i EU fondova. U turizmu su predviđene također tri mjere: subvencioniranje kapitalnih investicija za otvaranje smještajnih jedinica, subvencioniranje dokumentacije i poticanje promidžbe. U programu potpora za rješvanje stambenog pitanja mladih parova predloženo je da će se subvencionirati dokumentacija za građevinsku dozvolu, materijal i sami radovi na gradnji i adaptaciji. Programi će biti usvojeni s donošenjem Proračuna za 2018. godinu.

Na slijedećoj točci, predstavljen je i raspravljen Proračun za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Načelnik je napomenuo da je ovaj Proračun napravljen s malom zadrškom zbog promjena u financiranju jedinica lokalne samouprave. Ukoliko se ostvari višak prihoda u prva tri mjeseca, tada će se izvršiti rebalns i uvrstiti će se u njega i drugi  dodatni projekti. Prihodi i rashodi su usklađeni, a najvažniji projekti su nastavak katastarske izmjere k.o. Kutnjak, početak izgradnje kanalizacije, izgradnja reciklažnog dvorišta i prateće trafostanice te zamjena rasvjetnih tijela putem ESCO modela. Proračun će se donositi na slijedećoj sjednici vijeća, po završetku savjetovanja s javnošću.

Pod 11. točkom Općina Legrad je odlučila dati jamstva za podizanje kredita DVD-u Selnica Podravska za izgradnju vatrogasnog spremišta. Nadalje raspisan je natječaj za obavljanje pogrebničke djelatnosti na području Općine Legrad i natječaj za davanje u zakup "Školskog vrta."

Na predposljednjoj točci, odlučeno je kako će se ukinuti svojstvo društvenog vlasništva na čestici 2088 k.o. Kutnjak, kako bi se ista mogla imovinsko - pravno riješiti za buduću trasu kanalizacije.

Na posljednjoj točci, vijećnike je zanimalo završno izvješće o suši, zavažanje poljskih puteva i stanje na Piškornici. Nadalje raspravaljano je o dvije zamolbe. Prva je prepuštanje zemljišta po nasljedstvu, gdje je odluka prolongirana za slijedeću sjednicu dok se ne ispitaju sve činjenice, a po drugoj zamolbi je vlasnik vikendice na Šoderici oslobođen plaćanja poreza na vikendice jer je isti prijavio mjesto stanovanja na Šoderici.

Comments are disabled.