U ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine u Društvenom domu Legrad održana je tematska sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Glavna tema sjednice bila je problematika Eksploatacijskog polja Gornje Grmlje u Selnici Podravskoj. Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić, a nakon utvrđenog kvoruma od 6 vijećnika, potvrđen je dnevni red. Sjednici su osim vijećnika bili prisutni predstavnici tvrtke Bednja d.o.o. i 20-ak mještana Selnice Podravske, te predstavnici Ekoloških udruga.

Predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić otvorila je prvu točku dnevnog reda te dala riječ predstavniku tvrtke Bednja d.o.o. kao uvodničaru. Ispred tvrtke uvodnu riječ je održao odvjetnik gosp. Palatinuš. On je pojasnio sve detalje prema kojem je tvrtka stekla koncesiju i njihovo viđenje stvari. Napomenuo je da ukoliko neće dobiti potvrdu glavnog projekta za izradu pristupne ceste, da će morati pokrenuti tužbu za nadoknadu izgubljene štete.

Brojni mještani javili su se za riječ te iznijeli svoje negodovanje u pogledu otvaranja Eksploatacijskog polja Gornje Grmlje, zbog utjecaja na naselje i život mještana. Izrazili su bojazan za povećanu eroziju obale rijeke Drave i mogućnost plavljenja. Vijećnik Vedran Bebek spomenuo je da postoje nelogičnosti za blizinu eksploatacijskog polja prema Prostornom planu.

Općinski načelnik Ivan Sabolić u svom govoru naglasio je da će Općina Legrad razmotriti sve činjenice koje su čuli te da će prema tome donijeti odluku koja će štiti Općinu Legrad i mještane, a da ista neće imati financijske reperkusije.

Općinsko vijeće odgodilo je raspravu i donošenje odluke za slijedeću sjednicu kada će biti prisutni svi vijećnici i nakon provjere svih iznesenih činjenica.

Pod drugom točkom donijeta je Odluka o skidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za katastarsku česticu broj 5337, u k.o. Legrad.

Pod trećom točkom usvojena je Suglasnost na Izmjene cjenika Javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom.

Pod posljednjom točkom Pitanja i prijedlozi nije bilo pitanja, a načelnik je najavio novu sjednicu za početak listopada.

 

Comments are disabled.