U sklopu projekta održana je I. radionica za izradu zajedničke prekogranične strategije razvoja turizma u naseljima koja se nalaze uz rijeke Muru i Dravu. Radionica se održala 16. ožujka 2022. u Legradu, a fokus radionice bio je na razvoju okvira za razvoj vodenog turizma koji Općina smatra najboljim temeljom za budući razvoj našeg kraja. Priličan odaziv na radionicu iznjedrio je mnogo zanimljivih i korisnih ideja te mogućih budućih partnerstva. Analizom postojećeg stanja utvrdili su se nedostaci svakog područja, te spoznajom istih došlo se do zaključka da se suradnjom mogu premostiti na dobrobit svih mještana. Okvir je postavljen i kvaliteta prijedloga ima visoku mogućnost realizacije. Svrha je iz ostvarenih projekata dobiti uvid u buduće projekte koji bi se mogli realizirati na našem području. Općina Legrad planira održati II. radionicu u Mađarskoj koja je predviđena za partnere iz Mađarske, te se isto nadamo dobrom odazivu i kvalitetnim prijedlozima. Radionici su prisustvovali Turistička zajednica Koprivnica, Turistička zajednica Središnja Podravina, Općina Mali Bukovec, Općina Gola, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Donja Dubrava i Općina Novo Virje.

Radionica

Comments are disabled.