Na temelju županove Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o., koja je donesena na posljednjoj sjednici Županijske skupštine, u prostorijama Županijske uprave održana je druga sjednica Skupštine Društva.

Likvidacija društva Geopodravina predložena je iz sljedećih razloga:

  1. Društvo ne obavlja djelatnost za koju je registrirano, a udjeličari ne iskazuju interes za stjecanje udjela putem instituta prava prvootkupa.
  2. Prihod od kamata na temeljni kapital nije dovoljan za pokriće troškova društva.
  3. Na predmetnom eksploatacijskom polju Rješenjem nadležnog Ministarstva gospodarstva odobreno je dodatno istraživanje geotermalne vode radi davanja koncesije za eksploataciju geotermalne vode na utvrđenom eksploatacijskom polju geotermalne vode “Lunjkovec – Kutnjak”.

Na sjednici je donesena jednoglasna Odluka o prestanku rada Društva, a za likvidatora je izabran dosadašnji član uprave Društva Radovan List. Očekivani ishod likvidacije je povrat osnivačkih udjela osnivačima od 200.000,00 kn, a vremenski će trajati sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Geotermalni projekt nastaviti će turska kompanija MB Geothermal, a svi dionici Geopodravine uključivati će se po potrebi.

Izvor: kckzz.hr

Comments are disabled.