Na raspisani natječaj Ministarstva turizma i sporta iz programa NPOO za diversifikaciju turizma Općina Legrad je zajedno  s partnerima Općinom Kotoriba, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije i komunalnim poduzećem Lekom Grad prijavila projekt pod nazivom MuDra ciklotura - Razvoj cikloturizma uz rijeke Muru i Dravu. Projekt je vrijedan 3.834.880,32 eura, odnosno oko 28,8 milijuna kuna.

Od projektnih aktivnosti planira se gradnja hostela s restoranom u Ulici Petra Zrinskog, na ruti prema ušću Mure, te izgradnji biciklističke staze prema Halaš Čardi, što su aktivnosti Općine Legrad. U sklopu hostela izgradili bi se sportski tereni i dječje igralište, te postavili info totemi, koji su prilagođeni osobama s invaliditetom. Javna ustanova i Općina Kotoriba zadužene su za uređenje biciklističke rute kroz Veliki Pažut, a plan je dvije rute, onu na Halaš Čardi i ovu na Pažutu spojiti na samom ušću Mure u Dravu.

U sklopu projekta planira se nabava 24 električna bicikla (20 za odrasle i 4 za djecu), te dva vodena bicikla kako bi se lakše pristupilo ušću Mure. Također, jedna od projektnih aktivnosti  je edukacija i zapošljavanje novih djelatnika u hostelu i održavanju ruta, te promocija destinacije što je aktivnost Lekom Grad d.o.o.

Projekt je prijavljen elektroničkim putem, uz stručnu pomoć PORA - razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije,  a rezultate očekujemo kroz 90 dana.

Comments are disabled.