Općina Legrad pristupila je Europskom sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors). Ovime se Općina pridružila mnogim lokalnim tijelima vlasti u Hrvatskoj i EU koja su se dobrovoljno posvetila provedbi ciljeva Europske unije za klimu i energiju, čime smo usvojili dugoročne ciljeve smanjenja potrošnje energije i povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije s ciljem smanjenja štetnih emisija i utjecaja klimatskih promjena.

Pristupanjem ovoj inicijativi uključili smo se u izradu lokalnog zajedničkog Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), zajedno s još šest drugih općina koje gravitiraju Gradu Koprivnici. U sklopu toga Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) za Općinu će izraditi plan mjera za smanjenje emisija CO2 i smanjenje utjecaja klimatskih promjena do 2030. godine. Drugim riječima, Općina će dobiti jednu od bitnih komponenti lokalne strategije održivog razvitka, što će u narednom razdoblju predstavljati temelj za odabir i pokretanje lokalnih projekata koji će utjecati na opće povećanje učinkovitosti potrošnje energije u Općini.

Pristupanjem ovoj inicijativi bit će nam također olakšano ili omogućeno i pristupanje ostalim EU inicijativama, projektima i sredstvima kojima EU potiče povećanje energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije.

Već smo učinili prvi korak – u suradnji s REA Sjever svim svojim mještanima od sada dalje omogućavamo besplatnu stručnu pomoć i savjetovanje za prijavu sufinanciranja energetske obnove svoje obiteljske kuće. S bespovratnim sredstvima možete zamijeniti stolariju ili toplinski izolirati fasadu, uvesti grijanje na sječku ili pelete, postaviti solarne kolektore za vodu ili solarnu elektranu na krov. Detalje o tome donosimo u sljedećoj vijesti.

Comments are disabled.