Povodom Dana žena, 8.ožujka općinski načelnik Ivan Sabolić, je diljem Općine Legrad podijelio karanfile te svim ženama čestitao njihov dan. "Dan žena je dan kada moramo naglasiti ravnopravnost spolova te prisjetiti se svih nepravda koje su žene trpile tijekom povijesti i još uvijek trpe. Nažalost još uvijek postoje nepravde, poput manjih plaća, manjka žena na rukovodećim pozicijama, ali i manjka žena u politici. Općina  Legrad provodi politiku ravnopravnosti spolova, a što je vidljivo u broju žena u općinskoj upravi i Općinskom vijeću. Proslavom Dana žena i podjelom karanfila želimo podsjetiti da borba za ravnopravnost spolova još uvijek traje, a mi nju u Općini Legrad podržavamo" - rekao je općinski načelnik Ivan Sabolić.

Comments are disabled.