U utorak, 15. ožujka 2016. godine održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Prije same sjednice predsjednica OV je zamolila novu djelatnicu općine na mjestu poljoprivredno - komunalnog redara da se predstavi svim vijećnicima. Nakon toga prisegu je položio Ivica Šenji, iz kluba vijećnika HDZ, kao zamjena za Dijanu Hunjadi, koja je stavila svoj mandat u mirovanje.

Na dnevnom redu općine bila su aktualni sat, izvješća načelnika o radu te izvješće o izvršenju proračuna za 2015. godinu. Istaknuto je da je protekla godina bila uspješna po pitanju izrade dokumentacije za razne projekte, a dug je smanjen za 1,2 milijuna kuna, te sada iznosi oko 1.750.000 kuna. Izvješća su jednoglasno prihvaćena. Također, jednoglasno su prihvaćena izvješća o financiranju vrtića,analiza plana gospodarenja otpadom, te financijska izvješća udruga.

U skladu sa Proračunom za 2016. godinu raspoređena su sredstva za godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, a najveća novost je povećanje potpore za novorođeno dijete. Odlučeno je da će se za prvo i drugo dijete isplaćivati 2.000,00 kuna, a za treće i svako sljedeće 2.500,00 kuna. Dio naknade isplaćivat će se u novcu, a dio u dječjim potrepštinama.

Većinom glasova podržana je incijativa da se promjeni naziv Osnovne škole Legrad i da se ista nazove po pokojnoj legradskoj pjesnikinji Mariji Bango. Također, dogovorena je prva faza ravnanja i obnove poljskih putova te je pokrenut postupak prijave zaslužnih građana kako bi mogli dobiti javna priznanja povodom Dana Općine.

DVD Kutnjak - Antolovec dobit će pravo korištenja općinskih šuma, kako bi iste mogao porušiti i za dobivene novce obnoviti krovište. Većinu raznih zahtjeva subjekata i građana Općinsko vijeće je prihvatilo, a neke je poslala na daljnje ispitivanje nadležnim tijelima.

 

Comments are disabled.