U srijedu, 21. prosinca održana je početna konferencija projekta  „SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje“, UP.04.2.1.11.0421. u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Legrad, u sklopu poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za
odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 269.196,55 kuna i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 47.505,28 kuna, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 316.701,83 kuna.

Nositelj projekta „SALIKS – spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje“ je Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad dok su projektni partneri Općina Legrad i Kulturno umjetničko društvo „Zrin“ Legrad. Projekt ukupne vrijednosti 316.701,83 kuna provodi se od 27. srpnja ove godine, a trajat će 12 mjeseci odnosno do 27. srpnja 2023. godine. Uz predstavnike nositelja projekta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Legrad i projektnih partnera Općine Legrad te Kulturno umjetničkog društva „Zrin“ Legrad, konferenciji su prisustvovali i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić te ravnateljica Razvojne agencije PORE KKŽ Melita Birčić. Na konferenciji su prisustvovali i predsjednici Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja općine. Zamjenik župana Ratimir Ljubić, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije istaknuo je kako su prethodne godine bile vrlo izazovne vezano uz elementarne nepogode te kako se samo zajedničkom suradnjom i dobro opremljenim i educiranim ljudima može pravovremeno i uspješno odgovoriti na takve krizne situacije čemu će doprinijeti i ovaj projekt. Ravnateljica Razvojne agencije PORA KKŽ Melita Birčić također je naglasila važnost suradnje svih relevantnih dionika prilikom pripreme ovog projekta te je navela kako je svaki projekt važna karika u povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova za razvoj Koprivničko-križevačke županije. Razvojna agencija PORA KKŽ pruža stručnu pomoć u provedbi ovog projekta u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“.

Elementi i aktivnosti projekta:

1. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje odgovora na potrebe lokalne zajednice

1.1. Izobrazba na temu spašavanje na vodi i zaštita od poplave,
Korištenje komunikacijske opreme i Vođenje i zapovijedanje za
vatrogasne zapovjednike
1.2. Organizacija pokazne vježbe obrane od poplave-spasilačke akcije
1.3. Organizacija sadnje vrbe - mala građanska akcija
1.4. Izrada priručnika za psihosocijalnu pomoć
1.5. Izobrazba predstavnika OCD-a s područja Legrada na temu
financijskog upravljanja
1.6. Izrada strategije upravljanja kriznim situacijama
1.7. Organizacija radionice za pletenje šibe - aktivnost poticanja
volonterstva u lokalnoj zajednici

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj članka je isključiva odgovornost Općine Legrad.

Comments are disabled.