Predstavnici kompanije NINES HOLDING SA iz Švicarske , na čelu sa gospodinom Davidom Perrin-Wengerom posjetili su u utorak 3. prosinca Koprivničko križevačku županju, te izrazili interes u investiranje na geotermalnom polju Kutnjak, gradnjom geo termo energane i toplinske stanice za korištenje tople vode kao energenta za industrijsku djelatnost u zoni.

Predstavili su svoja tehničko tehnološka rješenja, financijsku sposobnost kao i reference u izgradnji energetskih postrojenje u Rusiji. Nakon upoznavanja sa postojećim potencijalom  na prostoru Županije, najavili su novi sastanak za petnaestak dana , do kada će donijeti odluku o osnivanju kompanije sa sjedištem u Županiji i početku aktivnosti za ishođenje akata sukladno Zakonu o rudarstvu za istraživačke radove.

Sastanku su nazočili načelnici Legrada i Malog Bukovca, pročelnik Marijan Štimac, a ispred Županije investitore je pozdravio zamjenik župana Darko Sobota.

Prenseno sa: kckkz.hr

Comments are disabled.