Nakon više od dvadeset godina spora, općinski načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić i općinski načelnik Petar Dombaj potpisali su sporazum o utvrđivanju granice Općine Legrad i Općine Drnje. U ožujku su oba Općinska vijeća donijela odluke o utvrđivanju granice, te nakon stupanja na snagu Odluka, ovlašteni općinski načelnici potpisali su sporazum u utorak, 27. travnja 2021. godine.

Potpisom sporazuma završio je dvadesetogodišnji spor između dvije općine prvenstveno oko jezera Šoderica. Ovim putem granica je granica uspostavljena od tromeđe Legrad – Đelekovec – Drnje, pa do tromeđe Legrad – Drnje – Mađarska. Najveća promjena dogodila se na dvije čestice i to: čestica 310/1 k.o. Legrad u potpunosti je pripala Općini Legrad, a čestice 2001 i 1999 k.o. Legrad u Općinu Drnje. Ostatak granice usklađen je prema digitalnom stanju granica katastarskih općina Legrad, Torčec i Drnje.

Comments are disabled.