Na temelju prijava na javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Legrad odabreni su programi i projekti koji će biti sufinancirani.

U srijedu, 15. ožujka u Društvenom domu u Legradu potpisani su ugovori s odbranim korisnicima. Prema potpisanim ugovorima udruge će moći energetski obnoviti svoje objekte ili financirati kapitalana ulaganja, ali i provoditi programe iz područja ekologije, sporta, kulture, socijalne skrbi, potreba mladih, zaštite i spašavanja. Novost je da će posebno biti financirane manifestacije koje udruge organiziraju.

Sve odluke o dobivenim sredstvima možete pogledati na:

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - kapitalna ulaganja

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - energetska učinkovitost

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - zaštita okoliša

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - sport i rekreacija

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - mladi

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - manifestacija

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - kultura

Comments are disabled.