Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE

 

Dana, 9. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 8.00 sati u zgradi Općine Legrad, sala za sastanke (I. kat), Trg Svetog Trojstva 52A, Legrad, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti (pismena provjera i provjera znanja rada na računalu) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

referenta za komunalne poslove i komunalno redarstvo – 1 izvršitelj

 

temeljem objavljenog Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, koji je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje od 19.04.2016. godine i na stranici Općine Legrad www.opcinalegrad.hr.

         Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i mogu pristupiti na testiranje su:

Jelena Đeri iz Budrovca,

Iva Živko iz Kutnjaka,

Anita Štefanec iz Koprivnice,

Petra Drljanovčan iz Novog Virja,

 

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije).

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na stranici Općine Legrad www.opcinalegrad.hr.

Intervju će se provoditi istog dana, nakon provedenog testiranja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Testiranje i intervju provodit će Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme.

Jedinstveni upravni odjel Općine Legrad

KLASA: 112-03/16-01/04

URBROJ: 2137/10-16-12

Legrad, 3. svibnja 2016.

                                                                                                            PREDSJEDNIK:

                               Ivan Sabolić, mag.pol.

Comments are disabled.