Pozivaju se slijedeće osobe na testiranje za posao. Testiranje će se održati u petak, 4.travnja 2014. u 8,00 u prostoriji Općine Legrad.

1.Radislav Vidović, Kutnjak

2.Antonio Ključarić, Veliki Otok

3.Christian Rožman, Legrad

4.Julije Gabaj, Legrad

5. Aleksandar Črljenjak, Legrad

6.Slobodan Horvat, Zablatje

7.Zoltan Fabijan, Legrad

8.Franjo Mužic, Svetu Petar

9.Goran Lukić, Rasinja

10. Josip Keljefa, Legrad

11. Krešimir Rašan, Legrad

12.Željko Solarić, Legrad

13.Ivica Šenji, Legrad

14.Goran Barčanec, Drnje

Comments are disabled.