Na inicijativu zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije Darka Sobote u petak 7. veljače  je u Otrovancu održan radni sastanak s temom „Analiza i inicijative u odnosu na prihode JLS od energetske mineralne sirovine“. Prisustvovali su mu predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja tri županije: Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske. Pozdravne riječi uputili su zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Zdravko Dijaković te načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić.

Nakon što je u Hrvatskom saboru donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika načelnici su izrazili svoje stavove o prijedlogu nove uredbe Vlade Republike Hrvatske o „Novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina“. Kako o ovoj uredbi u značajnoj mjeri ovisi financijsko poslovanje općina, gradova i županija na čijem području INA vrši eksploataciju, na sastanku su dani prijedlozi za njeno poboljšanje u interesu jedinica lokalne samouprave (JLS) na čijem se području eksploatacija vrši.

Kako je rezimirao zamjenik župana Sobota uredba govori kako se za eksploatacijska polja nastala prije 31. prosinca 2009. ostvaruje naknada od 5% pridobivene količine ugljikovodika. Od toga lokalna samouprava ostvaruje 2,5%, županija 1%, a država 1,5%. Za novija nalazišta ostvaruje se renta od 10%. Na podravsko-bilogorskom prostoru većina polja je starija  pa su se načelnici složili kako je potrebno rentu  od 10% uvesti za sva eksploatacijska polja, kako bi lokalna samouprava dobivala 5%, županija 2%, a država 3%. Zaključci sa radnog sastanka biti će upućeni Vladi i Ministarstvu gospodarstva kako bi se ukazalo na nužnost da renta za sva eksploatacijska polja bude u visini 10%  kako to predviđaju i primjeri dobre prakse u Europskoj uniji.

Prenesno sa: kckzz.hr

Comments are disabled.