„PORA“ KKŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Općina Legrad su proteklih nekoliko mjeseci intenzivno radili na pripremi projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ te ga danas uspješno prijavili na otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.

Prijavitelj projekta je Općina Legrad, dok su projektni partneri Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i „PORA“ KKŽ.

Ukupna vrijednost projekta je više od 4,8 milijuna kuna. Temeljni cilj projekta je formiranje poučno-tematske staze na jezeru Šoderica izgradnjom šetnice sa javnom rasvjetom te dvije promatračnice koje će predstavljati početnu i završnu točku iste.

Šetnica će uz energetski učinkovitu javnu rasvjetu biti opremljena i sa svom potrebnom urbanom opremom, kao i informativno-edukacijskim sadržajima neophodnima kako bi ista bila maksimalno funkcionalna. Poučno-tematska staza biti će obogaćena i dodatnim sadržajima za najmlađe, pa će se u blizini iste urediti i opremiti dječje igralište.

Uz navedene infrastrukturne radove, projektom će se osigurati i edukacija za turističke vodiče i interpretatore, educirati će se i zaposliti spasioci na jezeru Šoderica, a kroz razne tematske radionice i ostale projektne aktivnosti doprinijet će se održivoj valorizaciji flore i faune Općine Legrad i samog jezera Šoderica. Sva navedena ulaganja i aktivnosti u funkciji su povećanja broja posjetitelja odredišta prirodne baštine na području Općine Legrad.

 

Comments are disabled.