Dana 9. travnja 2019. godine održan je spust rijekama Murom i Dravom u sklopu projekta „Sustainable water tourism along Mura and Drava rivers“, akronima „Two Rivers, one Goal“.

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije iz programa INTERREG prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Plovidba je započela u  Goričanu na rijeci Muri. Prvo stajanje je bilo u Serdahelju u Mađarskoj, sjedištu jednog od partnera na projektu. Drugo stajanje je uključivalo posjet „Novom Zrinu“ koji se nalazi u orintološkom razervatu „Veliki Pažut“. Posjetilo se i novo ušće Mure u Dravu te je plovidba završila u Legradu. Tokom spusta, trurističkim agencijama prikazane su brojne nove mogućnosti za razvoj turističkih programa i ruta na rijekama Dravi i Muri.

 

Comments are disabled.